Відповідальність

You are here

Політика в галузі охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища.

Вплив людини на навколишнє середовище і рельєф постійно інтенсифікується. Впливаючи на природу, ми робимо захист навколишнього середовища все більш гострою проблемою. Щоб вижити, людству доводиться заново налагоджувати втрачений зв'язок з навколишнім світом, частиною якого ми є. Саму тому компанія «Регіон» надає свої послуги не тільки якісно і оперативно, але й безпечно, адже захист довкілля, підтримання екологічного балансу - життєво важливе завдання.

Охороняти навколишнє середовище - не обов'язково означає зберігати її в незайманому вигляді, бо людство вимушено продовжувати експлуатувати природні ресурси для нормального життєзабезпечення. Для компанії «Регіон» екологічна безпека передбачає підтримку рівноваги між використанням і відновленням, а також дбайливе ставлення до ресурсів біосфери. Ми намагаємося не порушувати кількісні та якісні характеристики кругообігу речовин і не змінювати історично сформовану біопродуктивність середовища.Виконуючи роботи на нафтових і газових родовищах, компанія «Регіон» суворо контролює якістю послуг та їх безпеку. Виконання робіт на професійному рівні вже підтверджено низкою сертифікатів.Міжнародний стандарт ISO 9001 є складовою системи управління якістю нашого підприємства. Таким чином, ми орієнтуємося на надання сервісних послуг компаніям нафтогазового комплексу з показниками якості, відповідними очікуванням споживачів.Підтримання високої марки сприяє підвищенню інвестиційної привабливості, надає переваги при участі в тендерах та конкурсах, а також сприяє просуванню на міжнародному ринку. Ми прагнемо підвищувати ефективність процесів менеджменту якості, оптимізувати діяльність, прагнучи до підвищення нашої конкурентоспроможності. Результатом є те, що «Регіон» вважається надійним і стабільним партнером на ринку. Стандарт ISO 9001 - це також гарантія оптимізованого використання доступних ресурсів, поліпшення показників організаційної діяльності, а також довіру клієнтів.Дотримання компанією «Регіон» стандартів ISO 14001 реалізується в мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів. Ми ведемо свою діяльність, контролюючи і нормуючи вплив на навколишнє середовище, орієнтуючись на формування та розвиток екологічно безпечного виробництва, впровадження екологічної культури. Для зниження негативного впливу на природу, а також зменшення утворення відходів, компанія «Регіон» здійснює суворий контроль матеріалів, що використовуються в роботі, стежить за наявністю всього необхідного обладнання, включаючи, наприклад, ємності для прийому відпрацьованих рідин з метою подальшої безпечної їх утилізації. Завдяки наявності сучасного лабораторного обладнання та висококваліфікованого персоналу, перед проведенням кожної роботи проводяться дослідження, спрямовані на оптимізацію хімічних складів з метою зменшення негативних екологічних наслідків. Ми використовуємо тільки ті матеріали, застосування яких дозволено в місцях проведення робіт та погоджено з офіційними представниками міністерств з охорони навколишнього середовища і міністерств охорони здоров'я. При проведенні робіт обов'язково проводиться вхідний контроль всіх матеріалів на їх повну відповідність супровідним документам. Для підвищення ефективності екологічної політики виділяються достатні технологічні та фінансові ресурси, систематично навчається персонал. Враховуючи всі законодавчі вимоги і розуміючи всю важливість запобігання виснаження ресурсів, ми прагнемо до постійного поліпшення системи екологічного менеджменту.Проходження стандарту OHSAS 18001 підтверджує, що «Регіон» веде пильний контроль факторів виробничих і професійних ризиків, піклується про безпеку персоналу на робочих місцях. Щоб уникнути промислових нещасних випадків компанія комплексно підходить до питань охорони здоров'я співробітників і професійної безпеки в рамках організації. Політика взаємодії з персоналом ґрунтується на принципах стабільності, чесності та надійності. Системний підхід, закладений в OHSAS 18001, дозволяє скоротити ризики втрати здоров'я працівників, пов'язані з їх професійною діяльністю. OHSAS також дозволяє структурувати механізм управління охороною праці та безпекою, відповідати законодавчим нормам. Надійна і стійка система менеджменту, готовність до оперативного реагування забезпечують зниження ймовірності нещасних випадків і, в результаті, підвищують загальну ефективність роботи.

Наявність відповідних сертифікатів - це ефективний показник і регулятор якості сервісних послуг компанії «Регіон». Ми націлені й надалі підвищувати рівень технологічної дисципліни; розвивати зворотний зв'язок зі споживачами; удосконалювати систему кількісних і якісних критеріїв стабільності виробництва; чітко виявляти ті ланки технологічного процесу, які безпосередньо впливають на кінцевий результат роботи і підлягають обов'язковій сертифікації.

Трудолюбие - душа всякого дела и залог благосостояния
Чарльз Диккенс